Testy automatyczne botów w Sovva SA ze wsparciem autorskich narzędzi i chata GPT

W Sovva SA kończymy właśnie prace nad kolejnym narzędziem do przeprowadzania testów automatycznych chatbotów i voicebotów. Jest nim autorska aplikacja wspierana chatem GPT (Open AI), która pozwala skrócić czas weryfikacji prawidłowości działania danego systemu. Celem dostarczenia aplikacji jest uzyskanie jak najwyższej jakości dostarczanych klientom rozwiązań. Potencjał aplikacji został już sprawdzony w praktyce podczas dalszego rozwoju projektu medycznego zrealizowanego wcześniej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Aplikacja do testów automatycznych została przygotowane przez zespół deweloperski, jednak jej uruchomienie nie wymaga umiejętności programistycznych. Jest to rozwiązanie o charakterze no-code, którego odbiorcami są kreatorzy botów w Sovva S.A. Ma wspierać ich prace, znacznie ją przyspieszyć, jednocześnie podnosząc jakość dostarczanych klientom produktów.

Jak działa aplikacja wspierana chatem GPT?

Testy automatyczne realizowane są według przygotowanego wcześniej scenariusza – promptu do chata GPT. Testy uwzględniają różne zachowania użytkowników i ich przejścia przez wybrane ścieżki konwersacyjne. Dzięki scenariuszowi – indywidualnemu dla danego bota – otrzymane wyniki są idealną symulacją zachowania przyszłych użytkowników końcowych systemu konwersacyjnego. Pełen materiał z zapisami rozmów jest każdorazowo analizowany przez projektanta bota a następnie – na jego podstawie – wprowadzane są usprawnienia.

Już pierwsze testy automatyczne wykonane podczas dalszego rozwoju voicebota medycznego przygotowanego wcześniej dla NCBiR pokazały, że otrzymane wyniki są wiarygodnie i dobrze obrazują rzeczywiste zachowania użytkowników. Zebrany materiał pozwolił na wnikliwą analizę działania voicebota i wprowadzenia kolejnych usprawnień już w znacznie krótszym czasie. Teraz aplikacja do testów automatycznych znajdzie zastosowanie w kolejnych projektach, wszędzie tam, gdzie klient wyrazi zgodę na testy wsparte autorską aplikacją Sovva i chatem GPT.

Testy automatyczne: co z danymi testowymi?

Ze względu na bezpieczeństwo danych i informacji naszych klientów, do testów wspartych aplikacją i chatem GPT, wykorzystujemy specjalnie stworzone do tego celu dane testowe, nigdy nie przeprowadzamy tak zautomatyzowanych testów na rzeczywistych danych.

Testy automatyczne chatbotów i voicebotów: inne narzędzia

Jednocześnie, klienci, którzy nie będą chcieli testować swoich systemów za pomocą nowej aplikacji, nie zostaną pozbawieni możliwości wykonania testów automatycznych. Autorska aplikacja wsparta chatem GPT nie jest pierwszym narzędziem do automatyzacji testów chatbotów i voicebotów w Sovva S.A. Już od kilku miesięcy w naszej platformie NLP istnieje także możliwość zapisywania ścieżek dialogowych, które następnie mogą być wielokrotnie odtwarzane. Narzędzie, także o charakterze no-code, służy jednak głównie testom regresji, czyli szybkiej weryfikacji działania systemu po wprowadzanych zmianach, aktualizacjach.

Zautomatyzowane testy regresji są wykonywane bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego i nie są wspierane zewnętrznymi aplikacjami. Pozwalają na znaczną oszczędność czasu po np. aktualizacjach systemów konwersacyjnych, które wprowadzane są indywidulanie do danego projektu. Wyniki testów pojawiają się od razu po ich uruchomieniu i dają błyskawiczny wgląd w poprawność działania danego systemu (ścieżki dialogowe, słowa kluczowe, łączenie z API). Testy automatyczne można też wykonać każdorazowo, gdy zachodzi potrzeba potwierdzenia prawidłowego działania wybranego chatbota lub voicebota.

O chatbot GPT i Open AI

ChatGPT, rozwinięty przez firmę OpenAI, to nowatorskie narzędzie oparte na zaawansowanych modelach językowych, które umożliwia generowanie treści oraz udzielanie odpowiedzi na pytania użytkownika, otwierając nowe perspektywy w dziedzinie komunikacji człowiek-maszyna. Znajduje zastosowanie w obszarach tak różnorodnych jak: pomoc techniczna, tworzenie treści czy też porządkowanie informacji. Chat umożliwia efektywną interakcję z technologią w sposób naturalny i intuicyjny. Generowanie treści czy też wykonywanie zadań przez chata jest sterowane za pomocą poleceń i specjalnie do tego celu przygotowanych promtów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Anna Isakow

Anna Isakow

Content marketing specialist & Quality Assurance Sovva.ai