Proof-of-concept: czym jest i dlaczego warto?

Wdrożenia typu proof-of-concept (POC) to projekty, których celem jest weryfikacja czy przyjęte założenia sprawdzą się w praktyce. Implementacje o charakterze POC, z wyznaczonymi KPI, są też realizowane dla takich narzędzi jak chatbot i voicebot. Wykazanie słuszności zastosowania danego pomysłu biznesowego w konkretnej firmie/instytucji to wstęp do dalszych, udanych działań z wykorzystaniem sprawdzonej technologii. Zadaniem dostawcy/partnera odpowiedzialnego za realizację projetu typu proof-of-concept jest przedstawienie rezultatów biznesowych danego pomysłu w środowisku jak najbardziej zbliżonym do produkcyjnego a czasem również w środowisku produkcyjnym. 

Im większa skala projektu i jego docelowego zaawansowania, tym bardziej wzrasta chęć sprawdzenia, czy rozwiązanie, które ma zostać wdrożone, ostatecznie będzie spełniać założone cele. Realizacje typu PoC to najczęściej zawężone do mniejszego obszaru, pilotażowe wersje projektu, które mają pokazać możliwości i korzyści przyszłego wdrożenia. PoC jest więc z założenia krótkookresowym przedsięwzięciem z własnym planem, harmonogramem i budżetem, często poprzedzającym długoterminową współpracę. W ramach dobrych praktyk przy dużych i bardziej złożonych projektach rozpoczęcie współpracy od proof-of-concept jest minimalizacją ryzyka i szansą na wprowadzenie usprawnień przed realizacją na dużą skalę.

Voicebotowe proof-of-concept: automatyzacja na mniejszej próbie

Technologie głosowe to jedne z najbardziej obiecujących i najlepiej zapowiadających się rozwiązań, które mają automatyzować procesy biznesowe w najbliższych latach. Wg danych licznych agencji i firm badawczych, voiceboty mogą przynieść w skali globalnej liczone w miliardach dolarów oszczędności (McKinsey&Company szacuje je na 175 mld dolarów i to tylko biorąc pod uwagę największe instytucje!). Nic więc dziwnego, że biznes z zainteresowaniem patrzy w tym kierunku, weryfikując optymalne ścieżki prowadzące do tego celu.

W Sovva projekty typu POC towarzyszą nam niemal od samego początku działania firmy. Tylko w tym roku na tej zasadzie zrealizowaliśmy już kilka wdrożeń voicebotów, przedstawiając otrzymane wyniki w postaci prostych w interpretacji raportów. Dostarczone przez nas voceboty obsługiwały zarówno procesy zewnętrzne (np. obsługa klienta na www czy infolinii, ankietowanie, zbieranie leadów), jak i wewnętrzne (np. komunikacja z pracownikami). Oczywiście, PoC to zaledwie niewielka próba pełnego potencjału danego narzędzia. Jednak nawet pilotażowe projekty powinny być na tyle reprezentatywne, że możliwe jest rozliczenie ich w postaci raportu z działań.

Czy “mniejsza próba” to dobry pomysł dla Twojej organizacji?

Implementowanie nowoczesnych rozwiązań bazujących na technologiach głosowych nie musi być ani długie, ani bardzo skomplikowane. Wybranie odpowiedniego partnera, który posiada doświadczenie i kompetencje jest podstawą dobrej współpracy, która będzie kontynuowana także przy kolejnych wdrożeniach. Rzetelny partner pomoże nie tylko zaplanować projekt, ale też doradzi rozwiązanie najlepiej dostosowane do potrzeb danej organizacji, aby zapewnić jej przewagę nad konkurencją.

PoC to konkretna demonstracja potencjału wybranej technologii, która może od razu zostać zaimplementowana jako rozwiązanie rzeczywistego problemu. Wybrany przypadek użycia danego rozwiązania na ograniczonej próbie może pokazać wymierne korzyści z tego konkretnego zastosowania. PoC często jest podpowiedzią, czy wstępnie zaplanowany projekt odniesie sukces czy też należałoby raczej szukać alternatywnych rozwiązań. Tak więć: w pozytywnym scenariuszu POC pozwala na etapie przedprodukcyjnym potwierdzić realizację celów biznesowych. W negatywnym: umożliwia wprowadzenie korekty działań, co chroni przed nietrafioną inwestycją.

PoC: od czego zacząć?

Najważniejszą rzeczą przed rozpoczęciem działań, także na etapie przedprodukcyjnym, jest prawidłowe zidentyfikowanie problemu, które należy rozwiązać i upewnienie się, że zaplanowany schemat działania i sposób wykorzystania technologii jest realistyczny. Oprócz definiowania problemów, wskazanych do rozwiązania, istotna jest także świadomość rozwoju kompetencji, których mogą potrzebować zespoły jako pierwsze pracujące w ramach organizacji z daną technologią. Nawet najlepiej przygotowane wdrożenie nie będzie przecież efektywne, jeśli nie będzie nikogo, kto potrafiłby z niego korzystać, czyli np. obsłużyć narzędzie/zrealizowane proces, rozliczać jego efekty i działanie. Partner technologiczny/dostawca wdrożenia pilotażowego powinien być w stanie udzielić organizacji potrzebnych wskazówek także w tym zakresie.

Proof-of-concept: korzyści i perspektywy

proof of concept czym jest
PoC to „zamknięte” i działające rozwiązanie, które pomaga organizacji ocenić, czy większy projekt oparty na danej technologii może zakończyć się sukcesem. Zakończenie projektu najczęściej podsumowuje się raportem z działań. Np. w przypadku projektów voicebotowych realizowanych w Sovva S.A. może to być:

  • odsetek zrealizowanych intencji (prawidłowe odpowiedzi),
  • odsetek zrealizowanych scenariuszy (prawidłowe wykonanie całego schematu wskazanego procesu),
  • osiągnięcie innego założonego po analizie KPI, np. osiągnięcie wyznaczonego wskaźnika automatyzacji danego procesu i/lub upewnienie się, że automatyzacja danego procesu spełnia założenia.

Podsumowując, inicjatywy typu PoC są korzystne dla procesu decyzyjnego, ponieważ:

  • umożliwiają przetestowanie oraz walidację technologii i metodologii, które zostały wybrane jako dobrze rokujące,
  • umożliwiają zebranie konkretnych danych liczbowych na temat skuteczności danego rozwiązania (raport z działań),
  • dają szansę na szybkie i niskobudżetowe porównanie różnych rozwiązań i podejścia do problemu,
  • mogą sygnalizować pojawienie się pewnych nieoczekiwanych problemów jeszcze przed wdrożeniem na szeroką skalę, dając więcej czasu na reakcję,
  • uwidaczniają potrzebę przygotowania zespołów organizacji do pracy z danymi technologiami, metodologiami.

Kolejnym krokiem po otrzymaniu pomyślnych wyników pilotażu, będzie stworzenie szczegółowego planu (zakres działania, czas, harmonogram, budżet) wdrożenia prac na kolejnym poziomie. PoC jest w tym przypadku fundamentem pod udany projekt o szerokim zakresie działania.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Anna Isakow

Anna Isakow

Content marketing specialist & Quality Assurance Sovva.ai