15 marca, 2022

trendy technologiczne 2022
Trendy technologiczne 2022: technologia realizująca business value

Dwa lata po ogłoszeniu pandemii jest już pewne, że po jej zakończeniu organizacje nie wrócą do punktu wyjścia. W przeciwieństwie jednak do I połowy roku 2020, gdy konieczne było wprowadzenie prowizorycznych i szybkich zmian, aktualnie przedsiębiorcy chcą rozwijać swoje firmy strategicznie. Natomiast wprowadzone udoskonalenia – transparentnie rozliczać. Z pomocą przychodzą wcześniejsze doświadczenia oraz zebrane do…

Read article