Raportowanie w Power BI: jakie dane warto sprawdzić?

Liczba rozmów, średni czas konwersacji, wskaźnik hit rate, możliwość filtrowania rozmów wg realizacji wybranego KPI a nawet powiązanie rozmów z danymi klientów – to tylko niektóre z cennych informacji, które można uzyskać dzięki szybkiemu wglądowi w dane odzwierciedlające działanie systemu konwersacyjnego. Zaawansowana analityka dla wirtualnych asystentów wdrożonych na bazie Omni-Chatbot jest dostępna w narzędziu Microsoft Power BI.

Dostęp do Microsoft Power BI ma znacznie ułatwić klientom Omni-Chatbot wykonanie analiz biznesowych, usprawnianie istniejących procesów a także przyspieszyć reakcję na sytuacje awaryjne:

Monitorowanie dzienników zdarzeń (logów) z historią konwersacji, ich ilości oraz jakości, już od dłuższego czasu było rutynową praktyką wśród większości użytkowników Omni-Chatbot. Pozyskanie istotnych wniosków na temat skuteczności działania systemów konwersacyjnych wymagało jednak dodatkowej pracy i „obróbki” części danych, dlatego też postanowiliśmy ułatwić to zadanie naszym klientom, oferując dostęp do już zagregowanych, a nie tylko „surowych” informacji. Prezentacja kluczowych danych w postaci big picture nie tylko daje jasny pogląd na aktualną sytuację, ale też skraca czas reakcji na np. niespodziewane wydarzenia na rynku.  

– mówi Maciej Węgierek, CEO Sovva.

Jakie dane prezentują podstawowe dashboardy w Microsoft Power BI?

Szybki wgląd w dane możliwy jest zarówno dla systemów konwersacyjnych w wersji tekstowej (chatbot), jak i głosowej (voicebot).

Wersja podstawowa: chatbot

Podstawowa wersja raportów w Microsoft Power BI obejmuje 4 dashboardy. Każdy z nich może prezentować dane zarówno real-time, jak i ujęciu historycznym. Dzięki takiej perspektywie możliwa jest analiza wybranych trendów w określonych przedziałach czasowych, ale też dostrzeżenie dynamiki zmian dla danych wydarzeń (np. zgłoszeń reklamacyjnych, zamówień złożonych podczas trwania określonych promocji).

Na pierwszym dashboardzie znajdują się kluczowe informacje, które pozwalają uzyskać ogólny pogląd na działanie systemu. Zebrane tutaj informacje to m.in.:

– średni czasie trwania konwersacji i liczba interakcji w aktualnym i poprzednich tygodniach kroczących,

– liczba unikalnych sesji,

– dynamika wzrostu/spadku tych parametrów na osiach czasu,

– wyrażony procentowo wskaźnik hit rate, który określa, jak wielu użytkowników podjęło interakcję z botem,

– wyrażony procentowo wskaźnik konwersji, który został określony przez klienta np. pozostawienie danych osobowych.

chatbot dashboard 1

Screen 1. Dashboard w Power BI. Pogląd ogólny – kluczowe dane odzwierciedlające działanie systemu.

Drugi dashboard prezentuje dynamikę zmian wspomnianych parametrów w wybranym przez użytkownika przedziale czasowym.


Screen 2. Dashboard w Power BI. Pogląd szczegółowy – analiza trendów.

Trzeci dashboard dedykowany jest analizie częstotliwości występowania faktów. Umożliwia on szybki wgląd w najczęściej wybierane tematy rozmów z botem na podstawie obrazowego zestawienia faktów z bazy wiedzy. Dodatkowo, dostępna jest też mapa przedstawiająca lokalizację geograficzną użytkowników końcowych. Podobnie jak na dashboardach 1 i 2 także i tutaj dane prezentowane są w interesujących użytkownika tygodniach kroczących, co umożliwia weryfikację popularności faktów w czasie.


Screen 3. Dashboard w Power BI: analiza faktów.

Ostatni dashboard odzwierciedla analizę wszystkich sesji z opcją filtrowania rozmów m.in. na postawie wyznaczonego KPI. Istnieje możliwość np. wybrania tylko tych rozmów, w trakcie których zrealizowany został założony cel. Z poziomu tego dashboardu można też przejrzeć każdą z takich rozmów, szybko zweryfikować długości jej trwania, zadawane przez użytkownika końcowego pytania czy sprawdzić jego lokalizację.   


Screen 4. Dashboard w Power BI: analiza sesji.

Wersja podstawowa: voicebot

Podobnie, chociaż z pewnymi modyfikacjami wyglądają raporty voicebotowe. Do dyspozycji użytkowników są również 4 dashboardy.

Pierwsza odsłona to także widok ogólny, który przedstawia liczbę wykonanych telefonów, liczbę obdzwonionych lokalizacji oraz ich skutek (np. przekazanie komunikatu, bark zrozumienia, przełożenie na inny termin). Kluczowe dane zilustrowane są wykresami kołowymi.


Screen 5. Dashboard: Widok ogólny dla voicebotowej kampanii informacyjnej.

Drugi dashboard dedykowany jest analizie najczęściej pojawiających się faktów. Podobnie jak przy chatbotach pozwala na szybki wgląd w najczęściej wybierane tematy rozmów na podstawie obrazowego zestawienia faktów z bazy wiedzy. Także tutaj, dołączona jest mapa z lokalizacją rozmów.


Screen 6. Dashboard: Analiza sesji voicebota.

Na trzecim dashboard głównym punktem odniesienia jest analiza sesji. Także tutaj dostępna jest opcja wyfiltrowania rozmów, które spełniły lub też nie spełniły założonego KPI. Dodatkowo, pojawia się też nowa funkcjonalność dla kampanii realizowanych do własnych baz danych. Jest nią możliwość powiązania wykonanych rozmów bezpośrednio z konkretnymi Klientami. Dzięki temu specjalista czy menadżer przeglądający sesje, może dokładnie zweryfikować, jak wyglądała rozmowa z danym Klientem i lepiej poznać jego indywidualne oczekiwania. To pozwala w przyszłości dostosować dalsze działania do historii przeprowadzonych rozmów i ich statusów.


Screen 7. Dashboard: Analiza sesji.

Czwarta odsłona jest natomiast szerszym zestawieniem kilku parametrów, które umożliwia pogłębione wyszukiwanie i filtrowanie przydatne dla działów sprzedaży. Prezentowane dane zawierają dwie grupy danych:

  • listę klientów wraz z adresami punktów stacjonarnych,
  • listę przedstawicieli handlowych wraz z przypisanymi do nich punktami, które obsługują (z podziałem na województwa).

Filtrowanie realizuje się poprzez listę klientów lub listę przedstawicieli. W obu przypadkach dostępne są zarówno dane geograficzne (mapa), jak i najczęściej występujące fakty. Istnieje też możliwość odczytania zapisu rozmowy wytypowanej wg wspomnianych parametrów.


Screen 8. Dashboard: Geografia kampanii voicebotowej.

Zagregowane dane w Microsoft Power BI: jakie mają znaczenie dla organizacji korzystających z konwersacyjnej AI?

Chatboty i voiceboty to rozwiązania wdrażane coraz powszechniej w wielu branżach, także wśród małych i średnich przedsiębiorstw. To z jednej strony ogromna szansa na ich lepsze funkcjonowanie i dorównanie do rynkowych liderów, ale wiąże się też z nowymi wyzwaniami:

Optymalizacja realizowanych zadań a czasem nawet całych procesów biznesowych, aby była rzeczywiście skuteczna, wymaga wglądu w dane. Wiemy, że nie każda firma może pozwolić sobie dzisiaj na narzędzia do analizy danych czy zatrudnienie specjalistów do ich przetwarzania i analizy. Dołączając do oferty Sovva pakiet raportów w Microsoft Power BI, umożliwiamy osobom decyzyjnym całościowe spojrzenie na zadania czy procesy obsługiwane przez system konwersacyjny. Tym samym zwiększamy szansę na sukces wdrożenia, w których tak ogromną role odgrywa także analiza powdrożeniowa. ­

wyjaśnia Maciej Węgierek, CEO Sovva.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Anna Isakow

Anna Isakow

Content marketing specialist & Quality Assurance Sovva.ai