Ciech Sarzyna

Wirtualny agronom wspierający rolników i punkty sprzedaży detalicznej

Ciech Sarzyna

Ciech Sarzyna specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin i jest ich największym polskim producentem oraz liderem sprzedaży na rynku herbicydów (środków chwastobójczych). Produkty Ciech Sarzyna trafiają do ponad 40 krajów na całym świecie.

Cele wdrożenia

Wdrożenie: wykonane prace i technologie

Zakres wdrożenia

Wykorzystane narzędzia i technologie

Zakres działania i funkcjonalności
chatbota Cieszka?

Jakie działania aktywnie realizuje dzisiaj chatbot Cieszek?

  1. Chatbot Cieszek wspiera grupy odbiorcze szeroką wiedzą na temat środków ochrony roślin i ich zastosowania, dawkowania prezentowaną w postaci multimedialnej. Udziela porad i wskazówek 24/7, kieruje do odpowiednich kart produktów.

2. Zbiera dane osobowe użytkowników zgodnie z wytycznymi RODO.

3. Ułatwia kontakt między właścicielami gospodarstw rolnych a regionalnymi przedstawicielami handlowymi. 

4. Promuje i ułatwia dostępu do programu lojalnościowego.

Cieszek - chatbot dla Ciech Sarzyna

Wdrożenie chatbota Cieszka jest
częścią długofalowej strategii digitalizacji całej grupy Ciech. Cieszek pracuje w segmencie Agro i pełni dwojaką rolę:

1. dla klientów – kreuje populację pozytywne nastawionych  i zadowolonych z udzielanych informacji rozmówców dzięki kompleksowej wiedzy i informacjom przekazywanym w formacie wirtualnego agronoma.

2.  dla Ciech Sarzyna – konwertuje zadowolonych rozmówców na gorące leady sprzedażowe, pozyskuje nowych klientów, wspiera  sukcesywne powiększanie udziału w rynku i procesy intensyfikujące
sprzedaż. Dodatkowo wzmacnia utrzymywanie relacji z pozyskanymi klientami poprzez promowanie programu lojalnościowego.

Cieszek zatem nie tylko posiada bogatą bazę wiedzy, ale też został wyposażony w funkcjonalności niezbędne do realizacji kluczowych celów biznesowych firmy.

Zespół Sovva S.A. był dla nas ogromnym wsparciem podczas wdrożenia nie tylko na etapie prac konfiguracyjnych, ale także podczas wcześniejszych działań nad kategoryzacją posiadanej wiedzy, układania ścieżek dialogowych, a dalej – testowania produktu i dalszego jego rozwoju.

 

Bardzo cenimy zespól Sovva nie tylko za ogromne zaangażowanie w projekt i staranne wykonanie powierzonych prac, ale też podzielenie się z nami swoim know how, które finalnie przyczyniło się do sukcesu wdrożenia. 

Milan Malinowski

Manager of IT Systems and Sales Support w Ciech Sarzyna

Więcej naszych realizacji